Regulamin

§1 Zasady ogólne:

1. Regulamin został zaakceptowany przez Guild Mastera oraz Radę Oficerów i wchodzi w życie z dniem 12.09.2017r.
2. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
3. Guild Master to jeden z założycieli gildii. Podejmuje wszystkie decyzje dotyczące spraw gildii. Ma decydujące zdanie w sytuacjach spornych oraz nie regulowanych przez niniejszy regulamin.
4. Radę Oficerów stanowią wszyscy oficerowie i Guild Master. Opinie Rady mają decydujący wpływ, na osądy wydawane przez Guild Mastera.
5. Obowiązuje kultura osobista, czyli nie preferujemy zbędnych wyzwisk, dziecinady, braku odpowiedzialności, noobskiego (w znaczeniu lamerskiego) zachowania w grze i na Discordzie.
6. Każdy członek gildii zobowiązany jest do korzystania z Discorda.
7. Wszyscy członkowie gildii są równi bez względu na ich przynależność do określonej części gildii, wiek czy ilość czasu spędzonego w grze.
8. Członkowie gildii są zobowiązani do wzajemnego szacunku i zachowania kultury osobistej zarówno wewnątrz gildii a także poza nią.
9. Problemy wynikające ze sporów pomiędzy graczami, zgłaszamy do oficerów, i do GM-a, pamiętając przy tym że decyzja GM-a lub oficerów jest niepodważalna i nie podlega dyskusji.
10. Członkowie Gildii nie powinni oferować do sprzedaży jakichkolwiek itemów innym członkom. Jeśli masz coś do sprzedania, posłuż się kanałem Trade lub wystaw ten przedmiot na aukcji. Oferując sprzedaż itemów innym gildiowiczom, niszczy się ideę istnienia gildii. Gildia powinna być grupą ludzi wzajemnie się szanujących oraz pomagających sobie z ochotą. Osoba która wstępuje do gildii po to aby się wzbogacić, nie zasługuje na to aby być jej członkiem i lepiej aby od razu wykorzystała możliwość /gquit i opuściła nasze szeregi.
11. Szanujmy czas innych osób.

§2 Zasady raidowania:

1. Raid Leader zastrzega sobie prawo do wyboru składu. Oraz posiada ostateczne słowo podczas rozdawania lootu.
2. Nieobecność na Discordzie bez zgody Raid Leadera = brak lootu.
3. Na raidzie obowiązuje gear PVE w pełni ogemowany i oenchantowany. Brak gemu/enchantu = -5 do dkp za każdy brakujący enchant/gem. Wyjątek od tego podpunktu stanowi zgoda GM’a. Ten podpunkt dotyczy tylko raidów, które progressujemy (uldu, toc)
4. Przed raidem należy zaznajomić się z taktyką na cały raid.
5. Wymagane addony do raidowania: [Linki do addonów]
6. Podczas rajdu -> AFK można iść tylko i wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Raid Leaderów i uzyskaniu ich zgody. Osoby nie stosujące się do tego punktu będą karane minusowymi punktami do dkp lub kickiem z raidu.
7. Przed każdym pull’em bossa Raid Leader (lub inny Oficer) dokonuje „Ready Check’a”. Wciśnięcie „Ready” oznacza, iż dana osoba jest w pełni gotowa na pull (ma wszystkie buff’y od innych klas, food buff, flask buff itp.)
8. Pierwszeństwo do slota w raidzie należy do osób zapisanych w kalendarzu.

§3 Zasady guild banku:

1. Itemy wybieramy tylko wtedy, kiedy zamierzamy z nich korzystać, w żadnym wypadku na sprzedaż w celu pozyskania dla siebie gotówki.
2. Każdy wkład jest dobrowolny i niewymuszony.
3. Jeśli czegoś potrzebujesz a nie możesz wyjąć poproś GM’a lub Oficera.

§4 Rangi:

Guild Master – Założyciel i dowódca gildii.
Oficer – Ranga nadawana i odbierana przez Guild Mastera. Pomaga w zarządzaniu gildią.
Veteran – Ranga dla zasłużonych graczy. Dostać ją można poprzez udzielanie się w gildii i wysoką frekwencję na raidach.
Guard – Pełnoprawny członek gildii. Rangę tą dostaje się po okresie próbnym wynoszącym 2 tygodnie i uczestnictwie w co najmniej 2 raidach gildyjnych.
Recruit – Początkowa ranga dla nowych graczy.
ALT – Ranga dla altów.

Dołączenie do gildii jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem oraz obowiązkiem przestrzegania go. Osoby już będące w gildii, zanim powyższy regulamin został opracowany i podany do informacji mają obowiązek przeczytania go.